LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Proxectos competitivos

Publicada por Lab. Territorio

Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica al sector agrario (AGROBYTE)


Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica al sector agrario (AGROBYTE)

Participantes:
Universidad de Santiago de Compostela

Financiadora:
Fondo Social Europeo, Xunta de Galicia

Fecha de inicio:
01/01/1998
Fecha final:
01/01/1999