LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Convenios e contratos

Publicada por Lab. Territorio

Servizo de análise e estudo técnico sobre a metodoloxía de delimitación de núcleos rurais nos plans básicos municipais


Servizo de análise e estudo técnico sobre a metodoloxía de delimitación de núcleos rurais nos plans básicos municipais

Financiadora:
Consellería de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda

Fecha de inicio:
14/03/2019
Fecha final:
14/11/2019