LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Convenios e contratos

Publicada por Lab. Territorio

ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DA XORNADA FORMATIVA “As posibilidades de mellora da base territorial das explotacións como estratexia para a diminución de custos – resumo programa sanitario 2017-2018”


ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DA XORNADA FORMATIVA “As posibilidades de mellora da base territorial das explotacións como estratexia para a diminución de custos – resumo programa sanitario 2017-2018”

Financiadora:
ADSG BUBELA

Fecha de inicio:
27/02/2018
Fecha final:
27/02/2018