LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Convenios e contratos

Publicada por Lab. Territorio

Guía de estudos da paisaxe urbana


Guía de estudos da paisaxe urbana

Participantes:
gAU ARQUITECTURA e URBANISMO SLp

Tipo:
O LaboraTe colabora con gAU na redacción

Financiadora:
Instituto de Estudos do Territorio

Fecha de inicio:
13/10/2017
Fecha final:
?