LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Convenios e contratos

Publicada por Lab. Territorio

Participación no 'Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e a USC para a elaboración da proposta do Plan Estratéxico da PAC (Política Agraria Común) en Galicia Horizonte 2030, cofinanciado co FEADER no Marco do PDR de Galicia 2014


Participación no 'Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e a USC para a elaboración da proposta do Plan Estratéxico da PAC (Política Agraria Común) en Galicia Horizonte 2030, cofinanciado co FEADER no Marco do PDR de Galicia 2014-2020

Participantes:
Consellería de Medio Rural
Universidade de Santiago de Compostela

Fecha inicio:
25/10/2019
Fecha fin:
30/10/2020