LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Novas

Publicada por Lab. Territorio

Xa dispoñíbeis os mapas de servicios ecosistémicos do proxecto Inverclima


O proxecto INVERCLIMA desenvolve metodoloxías para planificar infraestruturas verdes que nos protexan contra os efectos do cambio climático e contribúan a conservar os valores naturais. O primeiro paso para conseguir este obxetivo é identificar o potencial dos ecosistemas para proveer servizos que mitiguen os efectos do cambio climático. Estos mapas amosan o potencial do territorio galego para ofrecer diversos servizos ecosistémicos tales como protección contra incendios forestales, control de plagas, regulación do ciclo hídrico e/ou biodiversidade.

https://inverclima.usc.es/mapas-de-servicios-ecosistemicos/