LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Projects and Contracts / Competitive projects

Publicada por Lab. Territorio

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galega de l+D+i


Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galega de l+D+i

Financier:
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Start date:
14/04/2019
Final date:
20/11/2022