LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Projects and Contracts / Competitive projects

Publicada por Lab. Territorio

POCTEP: FORVALUE: gestión innovadora para la valorización y resiliencia del espacio forestal


POCTEP: FORVALUE: gestión innovadora para la valorización y resiliencia del espacio forestal

Participants:
Universidade de Santiago de Compostela (USC)- Grupo de Investigación-1934-TB (LaboraTe)
Instituto de Estudos do Territorio (I.E.T); Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL)
Asociación Forestal de Galicia; Conselleria de Medio Rural - XUNTA DE GALICIA
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho)
Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC); Forestis – Associação Florestal de Portugal

Financier:
interreg - poctep

Forvalue:
https://forvalue.eu/

Start date:
​01/04/2019
Final date:
31/12/2021