LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Projects and Contracts / Competitive projects

Publicada por Lab. Territorio

Consolidación de grupos de Referencia Competitiva. Rede de Agroecoloxía e Historia


Consolidación de grupos de Referencia Competitiva. Rede de Agroecoloxía e Historia

Participants:
HISTAGRA (USC), COSMERUN (USC), GESPIC (USC), LABORTE (USC), GIEEA (U. de Vigo), AGRONOMIA (USC), ECOAGRASOC (USC), GALABRA (USC)

Financier:
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica do Sistema Universitario de Galicia. Programa: “Consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas”

Start date:
01/01/2017
Final date:
30/11/2019