LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Projects and Contracts / Competitive projects

Publicada por Lab. Territorio

Deseño dunha aplicación informática para a mellora na xestión de terras da Cooperativa CUSOVIAME (Expte. CGO/2016/112). GRUPOS OPERATIVOS 2016


Deseño dunha aplicación informática para a mellora na xestión de terras da Cooperativa CUSOVIAME (Expte. CGO/2016/112). GRUPOS OPERATIVOS 2016

Financier:
Consellería de Medio Rural

Start date:
21/07/2016
Final date:
31/10/2017