LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Projects and Contracts / Competitive projects

Publicada por Lab. Territorio

Red de Tecnoloxías LiDAR e de Información Xeoespacial.


Red de Tecnoloxías LiDAR e de Información Xeoespacial.

Participantes:
USC

Financiadora:
Plan Galego 2011-2015 (Plan I2C): Programa Consolidación e Estructuración (Redes)

Fecha de inicio:
01/01/2014
Fecha final:
30/11/2015