LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proyectos y contratos / Proyectos competitivos

Publicada por Lab. Territorio

Red “Do Rural que foi ao Rural que vén: reVoltando á Terra. Pasado e futuro dunha Agricultura Sustentable.


Red “Do Rural que foi ao Rural que vén: reVoltando á Terra. Pasado e futuro dunha Agricultura Sustentable.

Participantes:
USC

Financiadora:
Plan Galego 2011-2015 (Plan I2C): Programa Consolidación e Estructuración (Redes)

Fecha de inicio:
01/01/2014
Fecha final:
30/11/2015