LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

PERSOAL

Ónega López, Quico


Francisco.onega@usc.es

Enxeñeiro Agrónomo, ten participado en diversos proxectos de I+D+innovación no eido das políticas da terra e da mellora dos instrumentos de xestión a nivel local, rexional e internacional. Participa no Master en Xestión Sostible da Terra e do Territorio no que contribúe ás materias de Instrumentos de Xestión de Terras e Negociación e Resolución de Conflitos. Dende 2013 é oficial de investigación e ciencia no Servizo de Apoio da Asociación Europea de Innovación en agricultura (EIP-AGRI). Ten publicado sobre a xestión de terras e do territorio, desenvolvemento rural e agricultura, coa innovación e o cambio institucional como temas transversais. Participou na creación e desenvolvemento do Banco de Terras de Galicia, sendo o seu xerente nos comezos da súa actividade. É gandeiro a tempo parcial dende o 2007 cun rebaño de medio cento de ovellas nas terras de Pol.Curriculum


Publicacions

Planning Innovations in Land Management and Governance in Fragmented Rural Areas: Two Examples from Galicia (Spain)


Innovando no Rural: e Tí que Fas?


Challenges in collective action for natural resource management: A study of common property regimes in the municipality of Guitiriz (Northwest of Spain)


Proxecto SIGN-II. Infraestructura de Datos Espaciais para o Territorio Rural de Galiza-Norte de Portugal


What"s cooking in Land Development


Xestión terras AGACA


Xestión de terras: cultura, paisaxe e propiedade


Innovation: Expecting the unexpected


As tendencias da produción e índices técnicos nas explotacións lácteas


A realidad actual da produción de leite ecolóxico en Galicia


Alternativas produtivas para as explotacións en proceso de abandono da produción de leite en Galicia


Modelo de oferta potencial de terras


A consideración dos asentamentos rurais nos procesos de xestión de terras: o caso da concentración parcelaria e a ordenación de núcleos rurais


The unexpected course of institutional innovation processes: inquiry into innovation processes in land development practices across Europe


Sistema de Información del Banco de Tierras de Galicia


Institutional change in land planning: two cases from Galicia


FACTS! Forms for Adapting to Climate Change through Territorial Strategies. The Handbook.


Introduction


A utilización do espazo polas explotacións gandeiras. Estudio da comarca da Terra Cha


Estudio da utilización de información catastral para a elaboración das bases definitivas nos procesos de concentración parcelaria en Galicia


Perspectivas de futuro da estrutura produtiva, a demografía e a utilización do espazo agrario en Galicia. O exemplo do sector lácteo


Complexity theory, spatial planning and adaptation to climate change


Web-GIS tool for the management of rural land markets. Application to the Land Bank of Galicia (NW Spain)


A dinámica do uso da terra en Galicia: pasado, presente e futuro da superficie agraria útil


Banco de tierras. Estrategias territoriales agroecológicas e innovación local


LANDNET and land market issues in Europe


Recuperación e posta en produción de terras abandonadas: a visión do sector vacún leiteiro de Galicia como demandantes no mercado de terras


A complexity perspective on institutional change; dealing with land fragmentation in Galicia


Terra e Territorio na Galiza: o movemento que agocha o inmóvil


Un enorme bazar o mercado de terras en Galicia


Movilidad de tierras en Galicia. Estudio de dinámicas de uso del suelo en transacciones de compraventa de parcelas


Demanda e oferta de terras nas explotacións gandeiras: quen dá máis? Estudo de caso nos concellos de Castroverde e Baleira (Lugo).


Recuperar a terra esquecida: Identificación de terras abandonadas con potencial produtivo en Galicia.


A mobilidade de terras en Galicia. Unha visión anovada


Un instrumento innovador para defragmentar a propiedade? A permuta entre múltiples participantes e a percepción dos gandeiros


ANTROPOCENO E A TRANSICIÓN URBANA


An open-source-based Web-Gis system for the creation of forest management units


Approach and methologies for evaluation of land consolidation policies and example from Galicia, N.W. Spain


Innovations of land governance structure: two examples from the North-West of Spain


Instrumentos para movilizar las tierras agrarias en Galicia: percepción de los agricultores


Tecnoloxía SIX e WEB para a dinamización do mercado da terra en Galicia


Estimación de la oferta y la demanda de tierra agrícola. Una herramienta de ayuda a la decisión para el Banco de Tierras de Galicia


Gestión de tierras en Galicia: nuevos enfoques y herramientas para la movilidad de tierras y la re-organización de las estructuras agrarias


The Land Bank of Galicia


A xestión de terras en Galicia: unha perspectiva comparada


Land banking and mobility in Galicia (Spain) in the frame of New Institutional Economics


Máis terra? Hai resposta para esta pregunta?


Medidas agroambientales: evaluando su impacto en el territorio


A mobilidade de terras en Galicia e a súa gobernanza, un xogo de escalímetro


El diagnóstico de la movilidad de tierras en Galicia, una oportunidad frente al desafío de la fragmentación institucional


El mercado de tierras rústicas en Galicia: modelos de precios y movilidad a escala municipal


The Spatial Dimension in Analysing the Linkages between Agriculture, Rural Development and the Environment"


Infrastructures: land banking functioning


Recuperación de la tierra olvidada: localización de tierras en estado de abandono con potencial productivo en Galicia


Identificación de tierras agrarias abandonadas para su movilización productiva. Caso de Val de Lemos (Galicia - España)


La agricultura ecológica y la Asociación Europea para la innovación en agricultura


Land governance for development in Central and Eastern Europe: Land fragmentation and land consolidation as part of Sustainable Development Goals


Abandono de tierras o de propiedades? Estilos de propietarios en el Val de Lemos (Galicia)


El seguimiento de los mercados de tierras rústicas: el caso del observatorio de movilidad de tierras en Galicia


Aplicación SIG-Web para la dinamización del mercado de tierras


Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL)


AGRUPE: Sistema de Axuda para a Agrupación de Parcelas mediante Permutas