LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

PERSOAL

Pérez Rodríguez, Nieves


nieves.perez@usc.es

Enxeñeira Agrónoma e Master en Xestión Sustentable da Terra e do Territorio pola USC. Experiencia laboral tanto na empresa pública como na privada. Dende 2009 vinculada ó grupo de investigación LaboraTe (GI-1934 TB) da Universidade de Santiago de Compostela, onde realiza labores de apoio a investigación a distintos membros do grupo, sempre en proxectos vinculados coa xestión e ordenación territorial. Os principais campos de traballo están relacionados coa ordenación urbanística, plans territoriais, plans de emerxencia municipal, xestión de terras, captura e tratamento de datos, elaboración de cartografía e de informes.

 

 

Curriculum


Publicacions

A consideración dos asentamentos rurais nos procesos de xestión de terras: o caso da concentración parcelaria e a ordenación de núcleos rurais


Un instrumento innovador para defragmentar a propiedade? A permuta entre múltiples participantes e a percepción dos gandeiros


Identificación de tierras agrarias abandonadas para su movilización productiva. Caso de Val de Lemos (Galicia - España)


Abandono de tierras o de propiedades? Estilos de propietarios en el Val de Lemos (Galicia)


AGRUPE: Sistema de Axuda para a Agrupación de Parcelas mediante Permutas