LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

PERSOAL

Loureiro Veira, Xurxo


xurxo.loureiro@usc.es

Colaborador na xestión e actualización anual da base de datos espacial pertenecente á Enquisa de Infraestructuras e Equipamentos Locais (EIEL). Esta enquisa é realizada pola Deputación de Lugo para o Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Como investigador está centrado no estudo das relacións entre a dispoñibilidade de solo agrícola e auga e a seguridade alimentar, realizando a tese neste ámbito mediante o plantexamento de escenarios futuros de dispoñibilidade de solo agrícola en Galicia.

Enxeñeiro de montes e master en xestión sostible da terra e do territorio que continúa coa tese doutoral. Posgrado en xestión de empresas agroalimentarias con experiencia laboral en comercio exterior centrado no sector agroalimentario, concentración parcelaria e a defensa contra incendios forestais. 

LinkedinCurriculum


Publicacions