LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

PERSOAL

Corbelle Rico, Eduardo


eduardo.corbelle@usc.es

Eduardo José Corbelle Rico é Doutor Enxeñeiro de Montes pola Universidade de Santiago de Compostela, con premio extraordinario de doutoramento no curso académico 2009-2010, coa tese "Abandono da agricultura e cambios da cuberta do solo" dirixida polos profesores Rafael Crecente Maseda e Inés Santé Riveira. Na actualidade é profesor interino de substitución na Escola Politécnica Superior do campus de Lugo e as súas liñas de investigación inclúen os cambios de uso do solo e as transformacións da paisaxe, e o estudo dos mercados de terras.

Ten sido poñente invitado en varios eventos auspiciados pola FAO relacionados coa xestión de terras e o abandono da actividade agraria (LANDNET 2014 Conference, Belgrado; 2nd International Workshop on Land Consolidation and Land Banking, Budapest, 2011; FAO Regional Workshop on Land Tenure and Land Consolidation, Santiago de Compostela, 2009), membro por invitación do panel de expertos sobre abandono de terras agrícolas do Joint Research Centre da Comisión Europea (2012), e membro do comité científico do Open Source Geospatial Research and education Symposium (OGRS) en 2014 (Espoo, Finlandia) e 2012 (Yverdon-les-Bains, Suiza), así como do Congreso Internacional de Agroecoloxía e Agricultura Ecolóxica (Vigo), tamén en 2012 e 2014. É coautor ou coeditor das monografías "Un enorme bazar. O mercado de terras en Galicia" (2016), e "Mercado e mobilidade de terras en Galicia" (2011), así como de diferentes artigos científicos en revistas nacionais e internacionais.

Código ORCID: 0000-0002-2382-6767 [http://orcid.org/0000-0002-2382-6767]

Scopus Author ID: 52363629400 [http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=52363629400&partnerID=MN8TOARS]

Curriculum


Publicacions

Métodos para la clasificación automática de fotografías aéreas históricas en blanco y negro


Evolución histórica de la superficie agrícola utilizada en Galicia (1962-2006). Integración de fuentes estadísticas y cartográficas.


Estudio da evolución da superficie agrícola na comarca da Terra Chá a partir de fotografía aérea histórica e mapas de usos, 1956-2004


O abandono de terras: concepto teórico e consecuencias


Challenges in collective action for natural resource management: A study of common property regimes in the municipality of Guitiriz (Northwest of Spain)


Proxecto SIGN-II. Infraestructura de Datos Espaciais para o Territorio Rural de Galiza-Norte de Portugal


Caracterización dos cambios na superficie agrícola mediante técnicas de regresión: comarca de Terra Chá, 1956-2004


Abandono da agricultura e cambios na cuberta do solo: aplicación de fotografía aérea histórica, modelos de regresión loxística e sistemas de axuda á decisión para o planeamento territorial na comarca da Terra Chá (Lugo)


La escala cartográfica de la imagen de satélite. Caso particular de las imágenes Ikonos y QuickBird


Orthorectification of QuickBird ortho-ready imagery: a case study over mountainous terrain


Mercado e Mobilidade de Terras en Galicia


Presentación


Modelo de aptitude da terra para uso agrícola e gandeiro


Modelo de oferta potencial de terras


Multi-scale assessment and spatial modelling of agricultural land abandonment in a European peripheral region: Galicia (Spain), 1956-2004


Evaluación de tierras: herramienta para el desarrollo rural


Abandono de la Agricultura en Galicia. Una Perspectiva Territorial.


Urbanización, forestación y abandono. Cambios recientes en el paisaje de Galicia


A utilización do espazo polas explotacións gandeiras. Estudio da comarca da Terra Cha


Una introducción al modelado basado en agentes para la simulación de cambios de usos del suelo


El entorno inmediato del núcleo en el planeamiento rural. Delimitación como área de transición para aplicar la concentración parcelaria


Caracterización dos procesos de repoboación forestal posteriores á entrada de Galicia na Unión Europea


Guía de responsabilidade social empresarial


Classification of rural landscapes from low-density lidar data: is it theoretically possible?


Evaluating IRENA indicator "Risk of Farmland Abandonment" on a low spatial scale level: The case of Galicia (Spain)


Cambios na cuberta do solo na comarca da Terra Chá antes e despois da entrada de España na CEE


Clasificación de los usos del suelo en una zona rural con datos lidar multitemporales


Estudio multitemporal de la superficie ocupada para la cría de camarón en el Golfo de Fonseca, Honduras


Banco de tierras. Estrategias territoriales agroecológicas e innovación local


Technology or policy? Drivers of land cover change in northwestern Spain before and after the accession to European Economic Community


Recuperación e posta en produción de terras abandonadas: a visión do sector vacún leiteiro de Galicia como demandantes no mercado de terras


Dixitalización do mapa de capacidade produtiva dos solos de Galicia


Un enorme bazar o mercado de terras en Galicia


Movilidad de tierras en Galicia. Estudio de dinámicas de uso del suelo en transacciones de compraventa de parcelas


Demanda e oferta de terras nas explotacións gandeiras: quen dá máis? Estudo de caso nos concellos de Castroverde e Baleira (Lugo).


Recuperar a terra esquecida: Identificación de terras abandonadas con potencial produtivo en Galicia.


Morfología interpretativa de alta resolución usando datos lídar en la cuenca hidrográfica del río Paute en Ecuador


Una aproximación metodológica a los mecanismos endógenos de movilidad de tierras.


Evaluación de las rutas de transporte en la toma de decisiones para la aplicación de cenizas en áreas forestales


La compraventa de tierras rústicas en las zonas de especial interés agrario de Galicia: los trazos de un nuevo mapa sobre un viejo precepto


A mobilidade de terras en Galicia. Unha visión anovada


A decision support system for farmland preservation: integration of past and present land use


Mapping landscape units in Galicia (Spain): A first step for assessment and management?


Un instrumento innovador para defragmentar a propiedade? A permuta entre múltiples participantes e a percepción dos gandeiros


El diagnóstico del mercado de tierras rústicas en Galicia, una oportunidad frente a los retos de la fragmentación institucional y el puzle de once millones de piezas


Cambios en los usos de suelo en la Península Ibérica: un meta-análisis para el período 1985-2015


Land Use Changes in Iberian Peninsula 1990–2012


Effective natural handicap criteria application for productive and sustainable agricultural land-use management in Lithuania


ANTROPOCENO E A TRANSICIÓN URBANA


Introdución. Bioeconomía, Emprendemento e Territorio


Patterns of change of agricultural area: A case study in NW Spain 1957-2004


An object oriented approach to automatic classification of panchromatic aerial photographs with GRASS GIS and R


A case of landscape analysis with high resolution satellite imagery


Application of GIS for the design of a multi-purpose greenway network in Oleiros, A Coruña, Spain


La actividad de las Juntas de Extinción de Animales Dañinos en España, 1944-1968


Estimación de la oferta y la demanda de tierra agrícola. Una herramienta de ayuda a la decisión para el Banco de Tierras de Galicia


Evaluation of densities of forest mass employing high resolution digital images (Quickbird) through the identification of local maxima at digital numbers


Quality control of digital elevation model generated with LiDAR technology


Technology or policy? Drivers of regime change in NW Spain before and after the accession to European Economic Community


A mobilidade de terras en Galicia e a súa gobernanza, un xogo de escalímetro


El diagnóstico de la movilidad de tierras en Galicia, una oportunidad frente al desafío de la fragmentación institucional


El mercado de tierras rústicas en Galicia: modelos de precios y movilidad a escala municipal


Recuperación de la tierra olvidada: localización de tierras en estado de abandono con potencial productivo en Galicia


Abandono de tierras o de propiedades? Estilos de propietarios en el Val de Lemos (Galicia)


El dominio del arbolado en Galicia (España), 1966-2009. Productivismo y abandono


Nuevos retos de la ordenación del territorio peninsular. Impacto de los cambios recientes en los usos del suelo (1990-2012)


Planificación municipal en España. Estado actual y comportamiento regulador de los gobiernos locales


El seguimiento de los mercados de tierras rústicas: el caso del observatorio de movilidad de tierras en Galicia


Productivismo y abandono: especialización espacial y productiva de la gestión forestal en el NW Ibérico


AGRUPE: Sistema de Axuda para a Agrupación de Parcelas mediante Permutas