LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

PERSOAL

Cordero Souto, Miguel


miguel.cordero@usc.es

Enxeñeiro de Montes, participou en diversos proxectos de I+D+innovación no eido dos Sistemas de Información Xeográfica (SIX) aplicados á ordenación do territorio, o  desenvolvemento rural e a xestións de recursos naturais, tanto a nivel local, rexional e internacional.

Dende o 2004 é responsable técnico da plataforma tecnolóxica Sistema de Información Territorial (SIT) da  USC. Está especializado en SIX, en captura e modelado 3D de datos de sensores remotos;  láser escáner terrestre, drone (con sensores ópticos y lidar)  y georradar. Realiza a tese doutoral a tiempo parcial en lidar e súa aplicación á xestión forestal.

Na área de formación do SIT,  organiza e imparte cursos de SIX e sensores remotos. Participa no Máster Universitario en Xestión Sustentable da Terra e do Territorio onde contribúe ás materias de Xeomática e Técnicas de Captura de Información Espacial.

Ten experiencia na xestión de comunidades de montes veciñais en man común, tendo sido presidente e secretario de dúas delas, orientadas á producción de madeira, na meseta central lucense. É ganadeiro a tiempo parcial dende o 2013 cun rebaño de cento e medio de cabras na comarca dos Ancares.

Curriculum


Publicacions