LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Libro completo

Santé Riveira, I., Fernández Ríos, A., Fariña Costa, A., García Fernández, Fundación Galicia Sustentable. (1 ene 2018); Proposta de Rede de Itinerarios de Interese Paisaxístico; Depósito Legal C-820-2018 //ISBN: 978-84-453-5295-3; Santiago de Compostela
Outros sitios
usc
ibader
campus terra
Direccion Lab Territorio · Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)
Universidade de Santiago de Compostela · Campus Universitario s/n · 27002 Lugo (Galicia, Spain)
www.ibader.org·