LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Libro completo

David Miranda Barrós (7 feb 2002); Caracterización y evaluación de la concentración parcelaria en Galicia. Propuesta de un procedimiento integrado de Ordenación Rural basado en métodos avanzados de SIG, Fotogrametría DIgital y Análisis Multivariante; ISBN 84-9750-047-4 CDROM; Santiago de Compostela; vol 1; pp.1-500
Eduardo Corbelle Rico (1 ene 2010); Abandono da agricultura e cambios na cuberta do solo: aplicación de fotografía aérea histórica, modelos de regresión loxística e sistemas de axuda á decisión para o planeamento territorial na comarca da Terra Chá (Lugo); Tesis doctoral, ISBN 978-84-9887-343-6; Santiago de Compostela
S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia (20 personas), Instituto Politécnico de Viana do Castelo (20 personas), Instituto para o Desenvolvemento agrario da Regiao Norte (1 persona), Associacao forestal de Portugal (3 personas), Direcciao regial de agricultura e pescas do norte (10 personas), Comissao de viticultura da regiao dos vinos verdes (2 personas), Universidad de Santiago de Compostela (22 personas), Abraira, M. S., Aller, D., Arias, A., Caridad, J. A., Cidrás, T., Cuñarro, C., Díaz, J. M., Dorrego, X., Fanego, F. J., Fernández, R. J., Ferradáns, P., Fortes, N., Gallego, M., García, E., Martín, A., Román, M. B., Rodríguez, M. J., Serantes, I., Suárez, J.R., Turrado, J. D., Alonso, J., Brito, M., Castro, P., Fernándes, S., Guerra, C., Mamede, J., Martins, H., Martins, L., Mendes, B., Mourao, I., Paiva, A., Paredes, C., Pereira, C., Rey, J., Rodrigues, A. C., Santos, S., Silva, S., Carqueja, M.C., Alves, R., Cunha, J., Lima, R., Brandao, L., Cunha, P., Duque, P., Gonçalves, J. L., Guerner, J., Lima, J. M., Lira, C., Oliveira, J., Ramadas, I., Santos, H., Reis, J. L., Valente, M. R., Afonso, A., Boullón, M., Caldeiro, J., Calvo de Anta, R. M., Corbelle, E. J., Cordero, M., Crecente, R., Díaz, C., Díaz, P., Gregorio, E., Guimarey, B., López, F. J., Luis, E., Matilla, N., Miranda, D., Ónega, F. J., Pérez, M., Reyes, F. R., Santé, I., Torrado, E., Varela, I., Vega, M. D. (1 ene 2008); Proxecto SIGN-II. Infraestructura de Datos Espaciais para o Territorio Rural de Galiza-Norte de Portugal; DL C 3867-2008
Outros sitios
usc
ibader
campus terra
Direccion Lab Territorio · Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)
Universidade de Santiago de Compostela · Campus Universitario s/n · 27002 Lugo (Galicia, Spain)
www.ibader.org·