LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Porta, J., Parapar, J., García, P., Fernández, G., Touriño, J., Ónega, F. J., Díaz, P., Miranda, D., Crecente, R. (1 ene 2012); Sistema de Información del Banco de Tierras de Galicia; Iberian Journal of Information Systems and Technologies (Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información). ISSN 1646-9895; vol 9(6); pp.27-41
Timmermans, W., van Dijk, T., van der Jagt, P., Ónega-López, F., Crecente, R. (1 ene 2011); The unexpected course of institutional innovation processes: inquiry into innovation processes in land development practices across Europe; International Journal of Design & Nature and Ecodynamics; vol 6(4); pp.297-317
Outros sitios
usc
ibader
campus terra
Direccion Lab Territorio · Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)
Universidade de Santiago de Compostela · Campus Universitario s/n · 27002 Lugo (Galicia, Spain)
www.ibader.org·