LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Convenios e contratos

Participación no 'Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e a USC para a elaboración da proposta do Plan Estratéxico da PAC (Política Agraria Común) en Galicia Horizonte 2030, cofinanciado co FEADER no Marco do PDR de Galicia 2014
Convenio de cooperación entre deputación provincial de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela (USC), para a realización da actividade consistente en: actualización, análise, mantemento e mellora da enquisa da infraestrutura e equipamentos lo
Outros sitios
usc
ibader
campus terra
Direccion Lab Territorio · Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)
Universidade de Santiago de Compostela · Campus Universitario s/n · 27002 Lugo (Galicia, Spain)
www.ibader.org·