LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Convenios e contratos

Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela (USC), para a realización da actividade consistente en : Actualización, análise, mantemento e mellora da enquisa da infraestructura e equipament
Outros sitios
usc
ibader
campus terra
Direccion Lab Territorio · Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)
Universidade de Santiago de Compostela · Campus Universitario s/n · 27002 Lugo (Galicia, Spain)
www.ibader.org·