LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Novas

O LaboraTe participa na conferencia anual do proxecto H2020 SHERPA
O pasado 31 de Xaneiro e 1 de Abril tivo lugar a conferencia anual do proxecto H2020 SHERPA no que o LaboraTe participa co-liderando unha das 40 plataformas multi-actor (MAPs) de Sherpa xunto co grupo de investigación ECOAGRASOC da USC.
Outros sitios
usc
ibader
campus terra
Direccion Lab Territorio · Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)
Universidade de Santiago de Compostela · Campus Universitario s/n · 27002 Lugo (Galicia, Spain)
www.ibader.org·