LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

LEGAL ADVICE

O LaboraTe é parte do grupo de investigación G.I.-1934-TB da USC.

Os datos de contacto son:

Laboratorio do Territorio
Escola Politécnica Superior de Lugo, pavillón II
rúa Benigno Ledo s/n
27002 Lugo
España

Correo: laborate@usc.es

Teléfonos:
  • dirección: +34 982823260
  • laboratorio 1: +34 982823292
  • laboratorio 2: +34 982823292
  • laboratorio 3: +34 982823301