LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Premios Rafael Crecente / Propostas recibidas e premiadas

Premiados:

 • Rehabilitación de vivenda tradicional galega a través dun deseño bioclimático. (Olga Vallejo López)
  • V Edición - 1º premio
 • Optimización da produción de planta dunha variedade de kiwiño adaptada ós retos do cambio climático mediante técnicas innovadoras agrobiotecnolóxicas e de intelixencia artificial. (Tomás Ariel Arteta Arteta)
  • V Edición - 2º premio
 • Galterrae, unha app móvil de axuda á decisión. (Estela Paradelo Fernández)
 • Mecanismo Agrario de Reestruturación Comunitaria da Superficie (MARCOS). (Iván Díaz López)
 • A Cova, unha idea de valorización dun patrimonio etnográfico ligado á viticultura na comarca de Valdeorras. (Eliska Fárková)
 • Programa de responsabilidade social empresarial de la reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. (Sofía Calvete Candal)
 • A paisaxe da auga: uso e xestión dun ben común. (Sergio Pereira Ibáñez e Daniel Vázquez Añel)
 • EcoMariñas: unha proposta de permacultura na reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. (Sara Rodríguez Sánchez)
 • Verificación dun sistema que garanta a orixe das fariñas e do pan de trigo autóctono de Galicia mediante o uso de marcadores moleculares e técnicas microscópicas. (María Nerea Fernández Canto)
 • Proposta de proxecto permacultural: Espiral Crecente. (Olga Vallejo López)

Outras propostas:

 • Proxecto de establecemento dun Sistema Silvopastoral no monte veciñal en man común da parroquia de Seteventos (O Saviñao, Lugo). (Alba Sánchez Gallardo)
 • Xerador matricial de programación lineal multi‐ obxectivo para análisis aptitudinal de servicios de ecosistema. (Carlos Rodríguez González)
 • Validación e análise de tecnoloxías de precisión aplicadas á produción leiteira (Cristian Mirás Varela)
 • O poder das razas autóctonas (Nadia Gabriela Pérez Fuentes)
 • Asociacionismo forestal privado no contexto da UE: proposta para Galicia (Raúl Fouce Regueiro)
 • Análise e diagnose dos conxuntos históricos no Camiño Francés en Galicia. Unha proposta de planificación urbanística Supramunicipal para o desenvolvemento sostible. (Francisco Javier Noya Méndez)
 • Avances na xestión estratéxica e participativa do risco de incendios forestais en Galicia. (Nathália Thaís Cosmo da Silva)
 • Centro de desenvolvemento tecnolóxico dos produtos da madeira. (Manuel Rodríguez López)
 • Xestión de grandes superficies de viña mediante o emprego de imaxes multiespectráis de UAVs e satélites. (Marta Rodríguez Fernández)
 • Investiga Acción dende o territorio. (Eva López Quiroga)
 • Mellora da infraestrutura verde nunha parroquia periurbana. O exemplo de Chapela, Redondela. (Guillermina Fernández Villar)
 • Proposta dunha metodoloxía de análise cuantitativa da conectividade de elementos lineais e puntuais naturais que contribúen á Infraestrutura Verde. (Tamara Isabel Franco Grandas)
 • Proposta para o desenvolvemento rural integrado na comarca de Arzúa. (Rocío Toxo Asorey)
 • Smartwood, unha plataforma de asesoramento no ámbito rural. (Begoña López Castro)
 • TimberSoul. Sistemas estruturais ecolóxicos con madeira de Galicia como ferramenta para mitigar o cambio climático. (Andreina Vargas Carrión)
 • Forest Biotech: O potencial dos recursos forestais galegos na innovación de procesos biotecnolóxicos. (Ana Arias Calvo)
 • Aldeas de Bogo: o rexurdir postindustrial. (Celtia Traviesas Méndez)
 • Camiño Circular S. Coop. Galega. (Lara Blanco Fernández)
 • Xestión de grandes superficies da viña mediante o emprego de imaxes multiexpectrais de UAVs e satélites. (Marta Rodríguez Fernández)
 • Estratexia de loita ecolóxica fronte a praga da rata topo. (Irene Ortiz Leal e Sara Ruiz Rubio)

Outros sitios
usc
ibader
campus terra
Direccion Lab Territorio · Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)
Universidade de Santiago de Compostela · Campus Universitario s/n · 27002 Lugo (Galicia, Spain)
www.ibader.org·