LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

LICENZA

A menos que se indique o contrario, os textos, vídeos e demáis imaxes publicadas nesta web son propiedade do grupo de investigación LaboraTe e están liberados con licenza Creative Commons by-sa. Eso quere dicir que podes emplear os vídeos, textos e imaxes para o que desees, sempre que digas de onde sacas o material e sempre que o producto resultante comparta o mesmo tipo de licenza.