LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

LABORATORIO DO TERRITORIO

O Laboratorio do Territorio (LaboraTe) é un grupo de investigación e docencia integrado por profesores e investigadores de diferentes áreas de coñecemento, onde o territorio en sentido amplo, e especialmente o territorio rural, constitúen o seu principal ámbito de traballo. O feito de estar integrados dentro dunha Escola de Enxeñería, orienta tódalas nosas actividades cara a investigación-acción, é dicir, cara un desenvolvemento integral do medio rural que orixine a mellora da calidade de vida dos seus habitantes.

Tras iniciar o seu funcionamento no ano 1995 coa denominación de 'Laboratorio de Proxectos e Planificación', cambia de denominación para integrar dende unha visión horizontal as actuais liñas de investigación, docencia, desenvolvemento e innovación que o forman:

  • Ordenación do territorio
  • Desenvolvemento rural
  • Posesión da terra e Xestión do territorio
  • Planificación da paisaxe
  • Sistemas de Información Xeográfica (SIX), fotogrametría e teledetección
  • Cooperación para o desenvolvemento

 

Este enfoque horizontal e sistémico, anímanos e obríganos a establecer e manter liñas de traballo e proxectos con outros grupos de investigación universitarios, administracións, empresas, e outros axentes sociais, que comparten esta visión.

En contra do que entendemos coma práctica habitual na investigación, a nosa visión pretende encher os ocos existentes nos 'ecotonos' ou espazos fronteira entre as distintas disciplinas científicas e áreas de coñecemento.

O LaboraTe é parte do grupo de investigación G.I.-1934-TB da USC.

Os datos de contacto son:

Laboratorio do Territorio
Escola Politécnica Superior de Lugo, pavillón II
rúa Benigno Ledo s/n
27002 Lugo
España

Correo: laborate@usc.es

Teléfono:
laboratorio 1: +34 982823292

Teléfono de contacto:
+34 982822830